Táplálkozási napló

A táplálkozási napló lényege, hogy a kitöltő tükörként szembesül saját táplálkozási szokásaival, esetleg életritmusával, a táplálékokra adott válaszreakcióival; ez az önnevelés egyik eszköze is, de egyben a dietetikussal való konzultáció alapja is.

A táplálkozási napló informatikai módszerekkel támogatott on-line kiértékelése tudományos, szakmai munka eredménye, amely a kitöltő számára biztosítékot jelent arról, hogy egy hiteles, megbízható rendszerrel ellenőrizheti étrendje mennyiségi és minőségi mutatóit.

Emellett segítheti az edző, sportorvos, sportpszichológus és más, a sportolóval foglalkozó sportszakemberek munkáját is, ha nem csak vázlatosan, de konkrétan nyomon követhetik a sportoló étkezési szokásait (kiemelve az étrend-kiegészítők használatát, a testtömeg, testösszetétel és a sport, étrend viszonyát).

A sportoló (aki lehet egészséges vagy beteg gyermek, serdülő vagy felnőtt is egyaránt) által megadott adatokat (mikor mit evett, mennyit) a dietetikus szóban, írásban vagy elektronikus formában validálja (visszaellenőrzi, pontosítja), majd általában ő is viszi fel egy energia- és tápanyagszámító szoftverbe és egyénileg értékeli a kapott adatokat (mi sok, kevés, mi hiányzott az egyéni napi energia-, tápanyagszükségletéhez, egészségi állapotához, edzettségéhez stb. képest), majd ez alapján ad változtatási javaslatot, tervez egyéni étrendet.

Ezzel szemben a VITASPOT® rendszerében a kitöltést a sportoló önmaga végzi (miközben a rendszer jelzi, hogy a napi energia-, tápanyagszükséglete 100%-hoz képest mennyit evett, ivott, ez segítheti a sportolót a napi étrendjének jobb összeállításában), de a precízebb elemzés a szakember (dietetikus, sportorvos) feladata.

Az on-line kitöltést követően azonnal megtörténik az egyéni vagy csoportos energia-, tápanyagigényhez való viszonyítás, az azzal történő összehasonlítás: számokkal, grafikonokkal, ill. szöveges értékelés formájában is. Ez segíthet mielőbb felfedni az esetleges hiányosságokat, a fejlesztendő területeket és kiszűrhetők a problémásabb esetek, akiknek személyre szabott, célzott sporttáplálkozási tanácsadásra van szükségük.

Az így kapott eredmények mind a sportoló, edző, sportorvos, dietetikus, sportpszichológus számára is hasznos, jól nyomon követhető adatokat szolgáltatnak a sportoló egyéni fejlődésének, teljesítményének követéséhez, támogatásához.

Ugyanez a módszer a csapatsportok esetén is járható út, hiszen például egy edzőtábor alkalmával a (korban, nemben, fizikai adottságokban, edzettségben valamennyire koherens) csapat lényegében azonos étrendet kap és a menünek a naplóba való, egyszeri rögzítésével kiértékelhető, követhető, hogy az adott sportág, edzésmennyiség, valamint a biológiai tényezők (kor, nem, fizikai aktivitás) figyelembe vételével az adott menü megfelel-e a csapat energia-, tápanyagszükségletének, milyen irányban érdemes azt módosítani, ezáltal kiküszöbölhetők azok az étrendi hibák, hiányosságok, amelyek a sportteljesítményt akadályoznák.

A modul megrendeléséhez, valamint a további részletekért forduljon munkatársunkhoz, Schmidt Judithoz a diet@vitaspot.hu címen!